Samenwerken: bepaal én bespreek elkaars werkwaarden

Samenwerken-150x150Bent u van plan samen te gaan werken? Samenwerken kan in vele vormen. Van samen vennoot worden van een bedrijf tot het starten van een inkoopcombinatie. Vaak altijd met één of meerdere van onderstaande doelen:

  • Verbetering van de marktpositie
  • Behalen van efficiëncy voordelen
  • Kennisdeling
  • Ontwikkelen van nieuwe producten
  • Creëren van nieuwe markten

De encyclopedie omschrijft samenwerken als volgt: “Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de ander.

Op de afstemming wil ik in dit stukje inzoomen. Vaak wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar het voordeel dat behaald kan worden uit een samenwerking. Hier wordt over vergaderd en contracten worden opgesteld.
Veel minder vaak wordt er (kritisch) gesproken over wat u nou van elkaar als persoon verwacht in de samenwerking. Hoeveel tijd verwacht u dat de ander in de samenwerking steekt, is het voor de ander een primaire inkomstenbron of iets leuks voor erbij waar geen winst uit voort hoeft te vloeien, welke rol speelt de partner of het gezin van de ander in uw samenwerking etc.

Deze punten lijken in eerste los te staan van hetgeen u met elkaar wilt voortbrengen, maar is juist een heel belangrijke succesfactor in een samenwerking. Spreek daarom, bij voorkeur met een derde, goed met elkaar over deze punten en leg ze waar mogelijk vast. Het maken van een werkwaardentest kan helpen bij het inzicht verkrijgen én geven van punten die u wel of minder belangrijk vindt in uw werk.
Als u zelf bijvoorbeeld veel waarde hecht aan structuur in uw werk en uw toekomstige partner niet, bespreek dit dan met elkaar.

Het succes hangt niet af of u allebei dezelfde werkwaarden heeft, maar wel dat u die van elkaar kent, begrijpt en weet óf en hoe u hier mee om kunt gaan.

Mano Destra beschikt over professionele tests die inzicht geven in werkwaarden en competenties. Het opzetten van een samenwerking kan ik voor u begeleiden en verzorgen.

Schrijver: Roebi Weterings

Deel dit bericht!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *